Course Recommender

Alumni Testimonies

Law Jen Jen
Share Details
C.Rueben Pillay A/L G. Chandra Pillay
Ami Izmir bin Jailani
Andrew Lim Guo Liang
Bibinita Teo Ping Wee
Chua Sock Huea
Crystal Lim Chun Chun
David Owino Tolo, Kenya
Etta Cheong Wai Yee
Gloria Chiam, Former Nilai International scholarship recipient
Jason Chua Jin Jian
Jillian Tan Sue-Im
Le Viet Thanh Ha, Vietnam
Leck Kai Siong
Lim Chew Hong
Lim Yong Hion
Mok Jinn Rhu, Malaysia, Former Nilai UC scholarship recipient
Peter Futaro, Indonesia
Priscilla Ho Yuen Fei
Pulendran S/O Nagendran

Pages